درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 16
بازدید دیروز : 90
بازدید هفته : 359
بازدید ماه : 2368
بازدید کل : 73865
تعداد مطالب : 332
تعداد نظرات : 264
تعداد آنلاین : 1...

كد موسيقي براي وبلاگ

... فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
...
...  ...
... ...
استخاره آنلاین با قرآن کریم

...

تعبیر خواب آنلاین

...
... ...
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 ...


 ... ...
... تماس با ما ...
 ... ... ...   ...

.

...

...

.

...

.

...
•*♥*• دلنــوشـــته هـای دلــــــنشـین •*♥*•
AsheGhaNe haye Man
 

 

 

گاهـــــــی سکــــوتــــــیعنـــــی امّـــا …

 

یعنـــی اگـــــــر …یعنــــــی هـــزار و یکـــــــ دلیـــل

 

کــــه “دل” مـــی ترســـد بلند بگویـــد …

 

 

 

 

 

 

 http://www.biya2forum.com/forum.php


 

 

 


آدم هـــا لالتـــــ مــــی کننـــد...

بعــد هـــی مــــی پــرسنــد:

چـــرا حرفــــــــ نمـــــی زنــــی؟


این خنـــده دارترین نمایشنامـــه ی دنیاستــــــــ !

 

 

 

 

 http://www.biya2forum.com/forum.php


 

 

 

ﻫﻤــﻪ ﺍﺧﻄـﺎﺭ ﻫــﺎ " ﺯَﻧــــﮓ " ﻧﺪﺍﺭﻧـــﺪ

ﮔـــﺎﻫـــــﯽ

" ﺳــــــﮑﻮتــــــــ "

ﺁﺧــــــﺮﯾﻦ " ﺍﺧﻄــــــﺎﺭ " ﺍﺳتـــــــــــ !

 

 

 

 http://www.biya2forum.com/forum.php


 

 

يكــــــ قـــرن سكــوتــــــ مـــي خواهــم!

به احتــرام تمام حرفهــايي كه ننوشته، كشته شـــدند.

به احتـــرام تمام دلخــوشي هــاي نوپايــي كه قتل عــام شــدند.

سكوت صد ساله مي خواهــم در سوگ لبخنــدهايي كه

زاده نشدهــ

سقط شــدنـــد...

 

 

 

 http://www.biya2forum.com/forum.php


 

 

 


آهستـــه بیــــا

چیـــزی هــــم ننـــویـــس


نظــــــــــــــر هــــم نگــــذار


همــــان کــــه بخـــوانـــی بـــس استــــــــــــ


مــــن بــــه بـــی محلــــی آدمـــها عـــادتــــــ دارم


 

 

 

 http://www.biya2forum.com/forum.php


 

 

 

لبــخــنـــدی کــه در چهـــره ام مـــی بینـــی معنــایــش

ایـــن نیستـــــــــــ کــه زندگـــی ام بـــی نقـــص استــــــــــــ ،

بلکــــه قـــدردان داشتـــه هـــایم هستــــــم

و از خـــدا بخـــاطــــر نعمتــــــــــ هـــایــش

سپـــاســگـــذارم

 http://www.biya2forum.com/forum.php


 

 

بازگشته ام

با کوله باری از شعر های ناگفته...

تنها اینجا

مکان امن عاشقانه های من است ...

 

 

 

 
 http://www.biya2forum.com/forum.php


 

 

همیشــــه یادتــــــــــــ باشـــه :

وقتــــــــی همـــه تـــو را تنهـــا گــــذاشتنــــد

" خــــدا ستــــــــ کـــه با تــو مـــی مــــونه "


قـــدرشــــو بــــدون...!

 

 http://www.biya2forum.com/forum.php


 

 
دارم از تــو حــرف مـــی زنــم ...

امــــا روحــت هـــم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد ...

ایــــرادی نــــدارد یــادِ تــو ...

به نوشتــــه هــایم رنــگـــــ مــــی دهــد ...

شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــنِ پریشــــانش …

 

 

 

 http://www.biya2forum.com/forum.php


 
دلـتنگــــــ  که باشـــي ، تمام تلاشتــــــــــ را هـــم که بکنـــی تا خـــوش بـگـــذرد

و لحظـــه ای فــرامـــوشش کنـــی فایـــده نـــدارد

تو دلتــــــــــــــ تنگــــــــ استـــــــــــــ ...

دلتـــــــــ بـــرای همـــان یکـــــــ نفــــــر تنگــــــــــ استـــــــــ ...

تا نیایـــــــــد ... تا نباشـــــــد ... تـــو هنـــوز دلتنـگـــی ...
 
 http://www.biya2forum.com/forum.php


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34 صفحه بعد